CeeTee, gevestigd aan Aldedyk 14 8711HH Workum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ceetee.nl/
Aldedyk 14 8711HH Workum
+31515540333

Carol Tummers is de Functionaris Gegevensbescherming van CeeTee. Zij is te bereiken via carol@ceetee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CeeTee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carol@ceetee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CeeTee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • CeeTee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CeeTee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CeeTee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CeeTee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Facturen en creditnota’s

7 jaar

Eis belastingdienst

Naam, adres, woonplaats

7 jaar

Gekoppeld aan facturen

Bestellingen

7 jaar

Gekoppeld aan facturen

Winkelwagens horend bij bestellingen

7 jaar

Gekoppeld aan bestellingen

Winkelwagens niet afgerekend

1 maand

1 maand is lang genoeg om de klant bij terugkomst in de winkel te faciliteren

Servicevragen

2 jaar

Redelijke termijn om klanten de gelegenheid te geven om te reageren

Email-correspondentie

7 jaar

Eis belastingdienst

Logfiles web en mailserver

4 weken

Maximum bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

CeeTee verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CeeTee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CeeTee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CeeTee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit betreft met name Google analytics en Google fonts.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gat, _ga, _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Contactformulier en nieuwsbrief

CeeTee biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en aanbiedingen. Wij doen dit maximaal zes keer per jaar. Je meldt je aan voor deze nieuwsbrief door deze optie aan te vinken in uw account. Iedere nieuwsbrief bevat een instructie om je weer af te melden. Omdat wij altijd met “actieve opt-in” hebben gewerkt voor de nieuwsbrief, vragen we niet om een herbevestiging van je aanmelding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CeeTee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carol@ceetee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als je als je een account hebt aangemaakt, kun je je gegevens deels ook zelf wijzigen via de webshop.

CeeTee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CeeTee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via carol@ceetee.nl.
 • Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding.
 • Verder gebruiken we een Prestashop webwinkel programma met beveiling
 • We zorgen dat alle software op onze servers up to date is
 • We houden alle activiteiten via de website actief in de gaten en het systeem waarschuwt ons als er een poging tot inbraak is en onderneemt zelf actie door middel van een ban op het betreffende ip-adres.
 • Verder maken we gebruik van firewalls, virussoftware en antispam-pakketten.
 • We slaan je wachtwoord versleuteld op. Je bent zelf verantwoordelijk voor een moeilijk te raden wachtwoord. We bevelen het gebruik van een wachtwoordmanager aan.
 • Wij zullen nooit contact met je opnemen om je te vragen naar persoonlijke gegevens, wachtwoorden enz. De enige uitzondering hierop is als je je adres verkeerd genoteerd hebt en we je bestelling niet kunnen versturen. Als je problemen hebt met inloggen zullen we daar zo goed mogelijk mee helpen zonder dat je ons je wachtwoord meedeelt. We hebben een geautomatiseerde en beveiligde procedure om je wachtwoord te resetten.